Dokumenty do pobrania


Oświadczenie właściciela

Oświadczenie Najemcy

Wzór Umowa najmu lokalu Nowy Rynek 1

Oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności

Oświadczenie o stanie technicznym lokalu

Wniosek o dzierżawę / użyczenie

Wzór podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości