Nasi partnerzy


Urząd Miasta Płocka

www.plock.eu


PKO Bank Polski

www.pkobp.pl

Oddziały PKO Banku Polskiego w Płocku

Bank Pekao SA

www.pekao.com.pl

I i II Oddział w Płocku,

ul. Kolegialna 14A, 09-402 Płock

tel. (024) 267 19 36

 

W sprawach uzyskania kredytu na zakup lokalu usługowego kontakt z: 

Paweł Rychlik

Wydział Bankowości Indywidalnej i Biznesowej

Menadżer Klienta SME 

 

tel. 024 267 19 36

kom. 0 607 069 789 

pawel.rychlik@pekao.com.pl