Zakres działalności


  1. Remonty i modernizacja, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych Strategią Rewitalizacji Płockiej Starówki.
  2. Budowa z przeznaczeniem na sprzedaż i wynajem lokali mieszkalnych i usługowych.
  3. Organizacja i prowadzenie parkingów strzeżonych i niestrzeżonych.
  4. Wynajem, wydzierżawianie nieruchomości gruntowych i lokali usługowych.
  5. Nabywanie i sprzedaż nieruchomości.
  6. Administrowanie i utrzymywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
  7. Prowadzenie badań obszaru poddawanego procesowi rewitalizacji.
  8. Przygotowywanie programów inwestycyjnych.
  9. Uczestniczenie w realizacji inwestycji miejskich prowadzonych na terenie poddawanym procesowi rewitalizacji.
  10. Stałe analizowanie i diagnozowanie realizacji strategii rewitalizacji.